nhân dịp ngày lễ quốc tế phụ nữ 8-3 một siêu đã giảm giá nhiều mặt hàng bạn mai mua một bộ quần áo với tổng số tiền ghi trên

nhân dịp ngày lễ quốc tế phụ nữ 8-3 một siêu đã giảm giá nhiều mặt hàng bạn mai mua một bộ quần áo với tổng số tiền ghi trên hai món hàng là 560000 nhưng khi thanh toán áo được giảm 15% và quần được giảm 18% bạn phải trả số tiền là 467000 đồng hỏi giá yêm niết ghi trên mỗi mặt hàng lúc đầu là bao nhiêuViết một bình luận

Câu hỏi mới