Nhân phân phối xy+200=(x-10)(y+15) Giúp em với ạ em cám ơn ạ em cần gấp ạ

Nhân phân phối
xy+200=(x-10)(y+15)
Giúp em với ạ em cám ơn ạ em cần gấp ạViết một bình luận

Câu hỏi mới