1 mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 200 mét vuông. Niếu tăng cả chiều dài và chiều rộng 1m thì diện tích tăng 46m

1 mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 200 mét vuông. Niếu tăng cả chiều dài và chiều rộng 1m thì diện tích tăng 46mViết một bình luận

Câu hỏi mới