1 phân tích thành nhân tử 4a+1

1 phân tích thành nhân tử 4a+1

1 bình luận về “1 phân tích thành nhân tử 4a+1”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   ( Đề có sai ko bạn )
   4a + 1(a ≤ 0 ⇒ – a ≥ 0)
   = 1 – 4 (- a)
  = 1 – (2√-a)²
  = (1 – 2 √-a) ( 1+ 2 √-a)
  #ChieNekkk

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới