x – 13x² + 36 = 0 cảm ơn nhiều

x – 13x² + 36 = 0 cảm ơn nhiềuViết một bình luận

Câu hỏi mới