`|x|-6x-1=0` …….

`|x|-6x-1=0`

…….

2 bình luận về “`|x|-6x-1=0` …….”

 1. |x|-6x-1=0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x-6x-1=0\\-x-6x-1=0\end{array} \right.\)
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}-5x-1=0\\-7x-1=0\end{array} \right.\)
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}-5x=0+1\\-7x=0+1\end{array} \right.\)
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}-5x=1\\-7x=1\end{array} \right.\)
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=1:(-5)\\x=1:(-7)\end{array} \right.\)
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=-1/5\\x=-1/7\end{array} \right.\)
  Vậy Phương Trình có nghiệm S={-1/5;-1/7}

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  S={-1/7}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ĐKXĐ: x>=-1/6
  |x|-6x-1=0
  <=>|x|=6x+1
  <=>[(x=6x+1),(x=-6x-1):}
  <=>[(5x=-1),(7x=-1):}
  <=>[(x=-1/5quad\text{(không thỏa mãn)}),(x=-1/7quad\text{(thỏa mãn)}):}
  Vậy phương trình có tập nghiệm S={-1/7}
  #tdiu

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới