Bài 1: bác Toàn đi xe đạp từ thị xã về làng, cô Ba đi xe đạp từ làng lên thị xã. Họ gặp nhau khi bác Toàn đi đc 1h, cô Ba

Bài 1: bác Toàn đi xe đạp từ thị xã về làng, cô Ba đi xe đạp từ làng lên thị xã. Họ gặp nhau khi bác Toàn đi đc 1h, cô Ba đi đc 2h. Nếu hai người cùng đi từ hai địa điểm và cùng khởi hành thì sau 1h15p họ cách nhau 10.5 km. Tính vận tốc mỗi ng bt làng cách thị xã 38kmViết một bình luận

Câu hỏi mới