Câu 16: Giải hệ phương trình và phương trình sau A, 3x+y=3, 2x-y=7

Câu 16: Giải hệ phương trình và phương trình sau

A, 3x+y=3, 2x-y=7

2 bình luận về “Câu 16: Giải hệ phương trình và phương trình sau A, 3x+y=3, 2x-y=7”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  hệ PT:
  {3x+y=3    { 5x =10   { x=2
  {2x-y=7     { 2x-y=7   {2.2 -y =7
   { x=2       { x=2   { x=2
   { 4-y=7   { -y=3  { y=-3
  vậy hệ pt đã cho chó nghiệm là: ( x ; y)=(2 ; -3
  PT
  3x-y=3 <=> y=3-3x 
  2x-y=7 <=> -y=7-2x <=> y=2x-7

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới