cho hàm số bậc nhất y=(m-4)x-2.tìm m để hàm số đồng biến trên R

cho hàm số bậc nhất y=(m-4)x-2.tìm m để hàm số đồng biến trên R

2 bình luận về “cho hàm số bậc nhất y=(m-4)x-2.tìm m để hàm số đồng biến trên R”

 1. Giải đápLời giải và giải thích chi tiết:
  y = (m-4).x-2
  Để hàm số đồng biến trên R
  ⇔ a >0
  ⇔ m-4 >0
  ⇔m >4
  Vậy khi m>4 thì hàm số đồng biến trên R

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  -) Để hàm số y=(m-4).x-2 đồng biến trên RR thì: (a=m-4;b=-2)
  a>0<=>m-4>0<=> m>4
  Vậy m>4 thì hàm số y=(m-4).x-2 đồng biến trên RR
  #DN
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới