Cho hàm số y=(m+6)x-7 A.với giá trị nào của m thì y là hàm số bậc nhất B.với giá trị nào của m thì hàm số đồng

Cho hàm số y=(m+6)x-7

A.với giá trị nào của m thì y là hàm số bậc nhất

B.với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến nghịch biến

C.với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số tạo với trục ox là góc nhọn góc tù

2 bình luận về “Cho hàm số y=(m+6)x-7 A.với giá trị nào của m thì y là hàm số bậc nhất B.với giá trị nào của m thì hàm số đồng”

 1. Giải đáp: $\begin{array}{l}
  a)m \ne  – 6\\
  b)m >  – 6;m <  – 6\\
  c)m <  – 6;m >  – 6
  \end{array}$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Hàm số bậc nhất khi hệ số góc khác 0
  $\begin{array}{l}
  m + 6 \ne 0\\
   \Leftrightarrow m \ne  – 6
  \end{array}$
  b) Hàm số đồng biến khi 
  $\begin{array}{l}
  m + 6 > 0\\
   \Leftrightarrow m >  – 6
  \end{array}$
  Hàm số nghịch biến khi
  $\begin{array}{l}
  m + 6 < 0\\
   \Leftrightarrow m <  – 6
  \end{array}$
  c) Hàm số tạo với trục Ox một góc nhọn khi:
  $\begin{array}{l}
  m + 6 > 0\\
   \Leftrightarrow m >  – 6
  \end{array}$
  Hàm số tạo với trục Ox một góc tù khi:
  $\begin{array}{l}
  m + 6 < 0\\
   \Leftrightarrow m <  – 6
  \end{array}$

  Trả lời
 2. y=(m+6)x-7
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A. Hàm số là hàm số bậc nhất khi và chỉ khi y=ax+b (a$\neq$ 0)
  Vậy để y=(m+6)x-7 là hàm số bậc nhất thì : m+6$\neq$ 0 ⇔ m$\neq$ -6
  B. Hàm số y=ax+b đồng biến khi a>0
                                 nghịch biến khi a<0
  Vậy để hàm số y=(m+6)x-7 đồng biến thì : m+6>0 ⇔ m>-6
                                               nghịch biến thì : m+6<0 ⇔ m<-6
  C. Để đồ thị hàm số tạo với trục Ox là góc nhọn thì : m+6>0 ⇔ m>-6
      Để đồ thị hàm số tạo với trục Ox là góc tù thì : m+6<0 ⇔ m<-6

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới