Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB. C là một điểm trên nửa đường tròn (C khác A ,C khác B) Hai tiếp tuyến tại B và C

Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB. C là một điểm trên nửa đường tròn (C khác A ,C khác B) Hai tiếp tuyến tại B và C cắt nhau tại D.

a) Chứng minh tam giác BCD là tam giác cân và OD vuông góc BC.

b) Chứng minh góc BAC = góc COD và tính tích COD theo bán kính R.

c) Kẻ CE vuông góc với AB tại E. Chứng minh AD đi qua trung điểm của đoạn thẳng CE.

1 bình luận về “Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB. C là một điểm trên nửa đường tròn (C khác A ,C khác B) Hai tiếp tuyến tại B và C”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới