Cho (P):y=2x^2 và (D):y=4x-2 tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép tính

Cho (P):y=2x^2 và (D):y=4x-2

tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép tínhViết một bình luận

Câu hỏi mới