Để nhận biết dùng dịch axit sunfuric và và dung dịch axit clohđric ta dùng thuốc thử

Để nhận biết dùng dịch axit sunfuric và và dung dịch axit clohđric ta dùng thuốc thử

1 bình luận về “Để nhận biết dùng dịch axit sunfuric và và dung dịch axit clohđric ta dùng thuốc thử”

  1. Để nhận biết dd H2SO4 và dd HCl ta dùng BaCl2. Ta nhận thấy rằng, HCl không có phản ứng xảy ra, còn H2SO4 thì xuất hiện kết tủa trắng.
    BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl
    BaCl2 + HCl → không phản ứng

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới