Để ủng hộ các gia đình gặp khó khăn tại địa phương do ảnh hưởng của dịch Covid . 1 tổ chức thiện nguyện đã dự kiến chở 720

Để ủng hộ các gia đình gặp khó khăn tại địa phương do ảnh hưởng của dịch Covid . 1 tổ chức thiện nguyện đã dự kiến chở 720 tạ gạo chia đều bằng 1 số xe cùng loại . Lúc sắp khởi hành,do được bổ sung thêm 2 xe cùng loại ; vì vậy so với dự kiến , mỗi xe chở ít đi 18 tạ gạo . Hỏi ban đầu có bao nhiêu xe chở gạo ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới