Giá trị nhỏ nhất của biểu thức A= x +2x +11

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức A= x +2x +11

1 bình luận về “Giá trị nhỏ nhất của biểu thức A= x +2x +11”

Viết một bình luận