Giúp mik vs ạ B1.tìm nghiệm tổng quát của các pt sau: a) 2x + y= 6 b) 0x – 5y = 16 c) 2x – 3y =

Giúp mik vs ạ

B1.tìm nghiệm tổng quát của các pt sau:

a) 2x + y= 6

b) 0x – 5y = 16

c) 2x – 3y = 16

d) 2x – 3y = 16 + 5x – 4y

e) 5x + 0y = 60

f)2x – 3y = 16 – 3y + 4xViết một bình luận

Câu hỏi mới