Hàm số y = 1/2 x^2 đồng biến và nghịch biến khi nào ? Help me em

Hàm số y = 1/2 x^2 đồng biến và nghịch biến khi nào ?

Help me em

1 bình luận về “Hàm số y = 1/2 x^2 đồng biến và nghịch biến khi nào ? Help me em”

Viết một bình luận