Lớp 9A giao cho bạn An đi mua bánh và kẹo để tổ chức liên hoan. An mua tất cả 15 hộp bánh và 5 túi kẹo với số tiền phải tr

Lớp 9A giao cho bạn An đi mua bánh và kẹo để tổ chức liên hoan. An mua tất cả 15 hộp bánh và 5 túi kẹo với số tiền phải trả là 850 nghìn đồng. Biết rằng, giá mỗi hộp bánh là như nhau, giá mỗi túi kẹo là như nhau và giá một

hộp bánh hơn giá một túi kẹo là 10 nghìn đồng. Tính giá tiền để mua một hộp bánh và giá tiền để mua một túi kẹo.

1 bình luận về “Lớp 9A giao cho bạn An đi mua bánh và kẹo để tổ chức liên hoan. An mua tất cả 15 hộp bánh và 5 túi kẹo với số tiền phải tr”

 1. Giải đáp +. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi giá tiền để mua một hộp bánh là x (nghìn đồng)
         giá tiền để mua một hộp kẹo là y (nghìn đồng)
             Điều kiện: 850>x,y>0
  Vì An mua 15 hộp bánh và 5 túi kẹo hết 850 nghìn đồng nên:
  15x+5y=850
  → 3x+y=170
  Vì giá mỗi hộp bánh hơn giá mỗi túi kẹo là 10 nghìn đồng nên:
  x-y=10
  Ta có hệ phương trình:
  {(3x+y=170),(x-y=10):} ⇔ {(4x=180),(x-y=10):} ⇔ {(x=45(tm)),(y=35(tm)):}
  Vậy giá tiền của một hộp bánh là 45 nghìn đồng
         giá tiền của một túi kẹo là 35 nghìn đồng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới