Một cái thang dài 6,5m dựa vào tường làm thành 1 góc 63°so vs mặt đất.hỏi chiều cao của chiếc thang đạt đc so vs mặt đất b

Một cái thang dài 6,5m dựa vào tường làm thành 1 góc 63°so vs mặt đất.hỏi chiều cao của chiếc thang đạt đc so vs mặt đất bao nhiêu m (KQ làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất

1 bình luận về “Một cái thang dài 6,5m dựa vào tường làm thành 1 góc 63°so vs mặt đất.hỏi chiều cao của chiếc thang đạt đc so vs mặt đất b”

 1. Ta có: sinC = AB/BC 
  =>Sin63°=AB/6,5=>AB=sin63°.6,5=5,8
  Chiều cao thang đến đất=5,8m
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  mot-cai-thang-dai-6-5m-dua-vao-tuong-lam-thanh-1-goc-63-so-vs-mat-dat-hoi-chieu-cao-cua-chiec-th

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới