Nếu 7 giờ 30 phút = 7,5 giờ vậy tương tự : 5 giờ 50 phút = giờ 1 giờ 30 phút =

Nếu 7 giờ 30 phút = 7,5 giờ vậy tương tự :

5 giờ 50 phút = giờ

1 giờ 30 phút = giờ

2 giờ 55 phút = giờ

2 bình luận về “Nếu 7 giờ 30 phút = 7,5 giờ vậy tương tự : 5 giờ 50 phút = giờ 1 giờ 30 phút =”

 1. $\dfrac{50}{60}$ $\approx$ 0,8 giờ
  5 + 0,8 $\approx$ 5,8
  5 giờ 50 phút $\approx$ 5,8 giờ ( = $\dfrac{35}{6}$ giờ)
  $\dfrac{30}{60}$ = 0,5
  1 + 0,5 = 1,5
  1 giờ 30 phút = 1,5 giờ 
  $\dfrac{55}{60}$ $\approx$ 0,92
  2 + $\approx$ 0,92 $\approx$ 2,92
  2 giờ 55 phút $\approx$  2,92 giờ (=$\dfrac{35}{12}$ giờ)
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới