Cau 1cho hai hàm số bậc nhất y= ( m + 1 )x + 2k – 5 và -y = 2x + k Tìm điều kiện để m và k để đồ thị hai hà

Cau 1cho hai hàm số bậc nhất y= ( m + 1 )x + 2k – 5 và -y = 2x + k

Tìm điều kiện để m và k để đồ thị hai hàm số là

A) hai đường thẳng cắt nhau

B) hai đường thẳng song song

C) hai đường thẳng trùng nhau

D) hai đường thẳng vuông góc với nhau

E) hai đường thẳng cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung

1 bình luận về “Cau 1cho hai hàm số bậc nhất y= ( m + 1 )x + 2k – 5 và -y = 2x + k Tìm điều kiện để m và k để đồ thị hai hà”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới