Phương trình (d) y=ax+b=0 biết (d) // đt y=x-4 và cắt Ox tại điểm có hoành độ bằng 4

Phương trình (d) y=ax+b=0 biết

(d) // đt y=x-4 và cắt Ox tại điểm có hoành độ bằng 4

2 bình luận về “Phương trình (d) y=ax+b=0 biết (d) // đt y=x-4 và cắt Ox tại điểm có hoành độ bằng 4”

 1. Ta có đồ thị y=x-4 => $\begin{cases} a=1\\b \neq 4 \end{cases}$
  => Ta có phương trình đường thẳng : y=ax+b
  Để y=x-4 và cắt Ox tại điểm có hoành độ bằng 4 thì : 
  =>0=4+b
  =>b=-4
  Đối chiếu với $\begin{cases} a=1\\b \neq 4 \end{cases}$ ta thấy không thoả mãn điều kiện
  => Không tồn tại phương trình đường thẳng

  Trả lời
 2. Đt (d) // Đt y = x – 4 
  <=> {(a = 1),(b ne -4):}
  Khi đó Ptđt (d) trở thành: y = x + b
  Đt (d) cắt trục hoành Ox tại điểm có hoành độ bằng 4
  <=> 0 = 4 + b
  <=> b = -4 (Ko T/m)
  Vậy không tồn tại Ptđt (d) sao cho Đt (d) // Đt y = x – 4 và Đt (d) cắt trục Ox tại điểm có hoành độ bằng 4
  (Chúc bạn học tốt :))
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới