Phương trình đt (d) y=ax+b biết (d) // đt y=-x và cắt đt y= 2x tại điểm có hoành độ bằng 2

Phương trình đt (d) y=ax+b biết

(d) // đt y=-x và cắt đt y= 2x tại điểm có hoành độ bằng 2

2 bình luận về “Phương trình đt (d) y=ax+b biết (d) // đt y=-x và cắt đt y= 2x tại điểm có hoành độ bằng 2”

 1. Đt (d) // Đt y = -x 
  <=> {(a = -1),(b ne 0):}
  Khi đó Ptđt (d) trở thành: y = -x + b
  Đt (d) cắt Đt y = 2x tại điểm có hoành độ bằng 2 
  Ta được M(2,y_0)
  <=> {(y_0 = -2 + b),(y_0 = 2.2):}
  <=> {(y_0 = -2 + b),(y_0 = 4):}
  <=> {(4 = -2 + b),(y_0 = 4):}
  <=> {( b=6),(y_0 = -4):} (T/m)
  Vậy Ptđt cần tìm là y = -x + 6
  (Chúc bạn học tốt :))

  Trả lời
 2. (d) //// y=-x=>{(a=a’=-1),(b \ne b’ =>b \ne 0):}
  Đường thẳng y=2x cắt điểm có hoành độ bằng 2=>x=2
      =>y=2.2=4
  Thay a=-1;x=2;y=4 vào (d) có: 4=-1.2+b<=>b=6 (t/m)
      =>(d): y=-x+6

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới