Phương trình đường thẳng (d) y=ax+b (b0) biết (d) // đường thẳng y=-2x+3 và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng-

Phương trình đường thẳng (d) y=ax+b (b0) biết

(d) // đường thẳng y=-2x+3 và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng-3

1 bình luận về “Phương trình đường thẳng (d) y=ax+b (b0) biết (d) // đường thẳng y=-2x+3 và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng-”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì đường thẳng đã cho song song với đường thẳng y = -2x + 3 nên: {(a = -2),(b ne 3):}
  Do đó: đường thẳng có dạng: y = -2x + b
  Vì đường thẳng đã cho cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3 nên:
      thay y = -3, x = 0 vào hàm số y = -2x + b ta được:
           -3 = 0x + b => b = -3
  Vậy: phương trình đường thẳng (d) là: y = -2x – 3.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới