Tìm giá trị nhỏ nhất của A= x-5x+8

Tìm giá trị nhỏ nhất của A= x-5x+8

1 bình luận về “Tìm giá trị nhỏ nhất của A= x-5x+8”

 1. Giải đáp: $GTNN:A = \dfrac{7}{4}\,khi:x = \dfrac{5}{2}$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l}
  A = {x^2} – 5x + 8\\
   = {x^2} – 2.x.\dfrac{5}{2} + \dfrac{{25}}{4} – \dfrac{{25}}{4} + 8\\
   = {\left( {x – \dfrac{5}{2}} \right)^2} + \dfrac{7}{4}\\
  Do:{\left( {x – \dfrac{5}{2}} \right)^2} \ge 0\\
   \Leftrightarrow {\left( {x – \dfrac{5}{2}} \right)^2} + \dfrac{7}{4} \ge \dfrac{7}{4}\\
   \Leftrightarrow A \ge \dfrac{7}{4}\\
   \Leftrightarrow GTNN:A = \dfrac{7}{4}\,khi:x = \dfrac{5}{2}
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận