Tìm m để pt 2×^2 – 4mx + 2m^2 +m -1 có hai nghiệm phân biệt

Tìm m để pt 2×^2 – 4mx + 2m^2 +m -1 có hai nghiệm phân biệtViết một bình luận

Câu hỏi mới