Tìm số tự nhiên x để x+x là số nguyên

Tìm số tự nhiên x để x+x là số nguyên

1 bình luận về “Tìm số tự nhiên x để x+x là số nguyên”

  1. -x + $\sqrt{x}$ $\text{là số nguyên }$=> -x $\text{và}$ $\sqrt{x}$ $\text{là số nguyên}$
    => x $\text{là số chính phương}$
    $\textit{#TranDucQuangNBK}$

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới