Với giá trị nào của m thì hai đường thẳng: (d) y=(m-1) x+2 và (d’) y=3x-1 A. Song soang vs nhau B. Cắt

Với giá trị nào của m thì hai đường thẳng:

(d) y=(m-1) x+2 và (d’) y=3x-1

A. Song soang vs nhau

B. Cắt nhau

C. Vuông góc với nhau

2 bình luận về “Với giá trị nào của m thì hai đường thẳng: (d) y=(m-1) x+2 và (d’) y=3x-1 A. Song soang vs nhau B. Cắt”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  Để hai đường thẳng (d)y=(m-1)x+2 và (d’)y=3x-1 song song với nhau <=>{(a=a’),(bneb’):}<=>{(m-1=3),(2ne-1(lđ)):}<=>m=4
  Vậy m=4 là giá trị cần tìm
  b)
  Để hai đường thẳng (d)y=(m-1)x+2 và (d’)y=3x-1 cắt nhau <=>anea'<=>m-1ne3<=>mne4
  Vậy mne4 là giá trị cần tìm
  c)
  Để hai đường thẳng (d)y=(m-1)x+2 và (d’)y=3x-1 vuông góc với nhau <=>a*a’=-1<=>(m-1)*3=-1<=>m-1=-1/3<=>m=2/3
  Vậy m=2/3 là giá trị cần tìm

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (d) là hs bậc nhất <=> m-1\ne0
  <=>m\ne1
  a, 2 đt song song với nhau khi m-1 = 3
  <=>m=4 ™
  Vậy…
  b, (d) cắt (d’) <=> m-1 \ne 3
  <=>m \ne 4
  Kết hợp đk ta đc: $\begin{cases} m \ne 1 \\m \ne 4\end{cases}$
  Vậy….
  c, (d) \bot (d’) <=> (m-1).3=-1
  <=>3m – 3 =-1
  <=> 3m = 2
  <=> m = 2/3 ™
  Vậy….

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới