Phân tích: `(x_1 +6)(x_2+6)=2019` Phân tích theo kiểu Vi – ét ấy Kiểu `x_1 +x_2 ` và `x_1 x_2`

Phân tích:
`(x_1 +6)(x_2+6)=2019`
Phân tích theo kiểu Vi – ét ấy
Kiểu `x_1 +x_2 ` và `x_1 x_2`

2 bình luận về “Phân tích: `(x_1 +6)(x_2+6)=2019` Phân tích theo kiểu Vi – ét ấy Kiểu `x_1 +x_2 ` và `x_1 x_2`”

  1. (x_{1} + 6)(x_{2} + 6) = 2019
    ⇔ x_{1}x_{2} + 6x_{1} + 6x_{2} + 36 = 2019
    ⇔ x_{1}x_{2} + 6(x_{1} + x_{2}) – 1983 = 0
    Như này xong áp dụng CT Viette vào nha..

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới