Thay giá trị x = 2 và y = 3 vào vế trái của các phương trình sau rồi so sánh giá trị của vế trái và vế phải của mỗi phương tr

Thay giá trị x = 2 và y = 3 vào vế trái của các phương trình sau rồi so sánh giá trị của vế trái và vế phải của mỗi phương trình.
3x + 2y = 12 ; 5x 4y = 4.
làm nhanh hộ emViết một bình luận

Câu hỏi mới