tìm x (x+1) ²=9 câu trả lòi nhah nhất

tìm x
(x+1) ²=9
câu trả lòi nhah nhất

2 bình luận về “tìm x (x+1) ²=9 câu trả lòi nhah nhất”

 1. Giải đáp:
  (x+1)^{2}=9
  <=>(x+1)^{2}=3^{2}=(-3)^{2}
  <=>x+1=3 hoặc x+1=-3
  <=>x=2 hoặc x=-4
  Vậy S={2;-4}
  $\boxed{@Dynamonsworld\quad\\ \text{#}Hoidap247 }$
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   ↓
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (x+1)^2 = 9
  ⇔ (x+1)^2 – 9 =0
  ⇔(x+1)^2 – 3^2 = 0
  ⇔(x+1+3)(x+1-3) = 0
  ⇔(x+4)(x-2) = 0
  ⇔ [(x+4=0),(x-2 =0):}
  ⇔ [(x=-4),(x = 2):}
  Vậy S={-4;2}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới