tìm a biết đồ thị hàm số y=(a-1)x^2 đi qua điểm A(1, 2) Mik chỉ cần đáp số

tìm a biết đồ thị hàm số y=(a-1)x^2 đi qua điểm A(1, 2)
Mik chỉ cần đáp sốViết một bình luận