Tìm x để C = căn x trừ 2/ căn x cộng 1 lớn hơn 1/3

Tìm x để C = căn x trừ 2/ căn x cộng 1 lớn hơn 1/3

2 bình luận về “Tìm x để C = căn x trừ 2/ căn x cộng 1 lớn hơn 1/3”

 1. ĐKXĐ: {(x >= 0),(sqrtx+1 ne 0(luôn . đúng)):}
  C=(sqrtx -2)/(sqrtx +1) > 1/3
  <=>(sqrtx -2)/(sqrtx +1) – 1/3 > 0
   <=>(3(sqrtx -2))/(3(sqrtx +1)) – (1(sqrtx+1))/(3(sqrtx+1)) > 0
   <=>(3sqrtx -6)/(3(sqrtx +1)) – (sqrtx+1)/(3(sqrtx+1)) > 0
   <=>(3sqrtx -6 -sqrtx -1)/(3(sqrtx +1)) > 0
  <=>(2sqrtx -7)/(3(sqrtx +1)) > 0
  <=>2sqrtx -7>0( vì 3(sqrtx +1) >0 forall x)
  <=>2sqrtx >7
  <=>sqrtx > 7/2
  <=>x > 49/4
  Vậy để C> 1/3 thì x> 49/4

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  C =( sqrt( x)- 2)/(sqrtx+ 1)> 1/3
  <=>3sqrtx-6>sqrtx+1
  <=>3sqrtx-6-sqrtx-1>0
  <=>2sqrtx>7
  <=>sqrtx>7/2
  <=>x>49/4

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới