Tìm x để các căn thức sau có nghĩa Căn bậc 2/2x-3 ;-;

Tìm x để các căn thức sau có nghĩa
Căn bậc 2/2x-3 ;-;

2 bình luận về “Tìm x để các căn thức sau có nghĩa Căn bậc 2/2x-3 ;-;”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Để $\frac{2}{2x-3}$ có nghĩa:
      2x – 3 > 0
  ⇔ 2x > 3
  ⇔ x > $\frac{3}{2}$ 
  Vậy x > $\frac{3}{2}$ thì biểu thức có nghĩa
  @nguyenthivananh1412
  #hoidap247

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới