tìm số thực x ,biết : 5x – 16x = 2 chỉ mình với mình đang cần gấp

tìm số thực x ,biết : 5x – 16x = 2
chỉ mình với mình đang cần gấp

2 bình luận về “tìm số thực x ,biết : 5x – 16x = 2 chỉ mình với mình đang cần gấp”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới