Tìm `u,v` biết: `{(u+v=14),(uv=40):}` `->` Yêu cầu trình bày đầy đủ, đúng, đảm bảo khi đi thi ra bài này không bị trừ bất kì

Tìm `u,v` biết:
`{(u+v=14),(uv=40):}`
`->` Yêu cầu trình bày đầy đủ, đúng, đảm bảo khi đi thi ra bài này không bị trừ bất kì điểm trình bày nào. Đó là lí do câu này dễ những `60` điểm ạ. Em cảm ơn.

2 bình luận về “Tìm `u,v` biết: `{(u+v=14),(uv=40):}` `->` Yêu cầu trình bày đầy đủ, đúng, đảm bảo khi đi thi ra bài này không bị trừ bất kì”

 1. $\begin{cases} u+v=14(1)\\uv=40(2) \end{cases}$
  (1)=>u=14-v
  thế (1) vào (2) ta được
  (14-v)v=40
  <=>-v^2+14v-40=0
  <=>-(v-4)(v-10)=0
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}v-4=0\\v-10=0\end{array} \right.\)<=> \(\left[ \begin{array}{l}v=4\\v=10\end{array} \right.\) 
  với v=4=>u=10
  với v=10=>u=4
  vậy hệ phương trình có nghiệm  (u;v)={(4;10);(10;4)}.

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  {(u+v=14),(uv=40):} <=> {(u=14-v(1)),(uv=40(2)):}
  Thế (1) và (2) vào ta được như sau :
  (14-v).v=40
  <=>14v-v^2-40=0
  <=>-v^2+14v-40=0
  <=>v^2-14v+40=0
  <=>v^2-2.7.v+49-9=0
  <=>(v-7)^2=9
  <=>v-7=+-3
  Th1:v-7=3<=>v=10
  Th2:v-7=-3<=>v=4
  Xét trường hợp nếu v=10 thì :
  10u=40
  <=>u=4
  Xét trường hợp nếu v=4 thì :
  4u=40
  <=>u=10
  Vậy (u;v)={(4;10);(10;4)}

  Trả lời

Viết một bình luận