Tính x + căn x x – căn x x + 2 căn x

Tính
x + căn x
x – căn x
x + 2 căn x

2 bình luận về “Tính x + căn x x – căn x x + 2 căn x”

 1. Ta thực hiện phân tích đa thức thành nhân tử nhé :
  a) $x+ \sqrt{x}$ = $\sqrt{x}$.($\sqrt{x}+1$)
  b) $x- \sqrt{x}$ = $\sqrt{x}$.($\sqrt{x}-1$)
  c) $x+ 2\sqrt{x}$ = $\sqrt{x}$. ($\sqrt{x}+2$)

  Trả lời
 2. x + $\sqrt{x}$ = $(\sqrt{x})^2$ + $\sqrt{x}$ xx 1 
                    = $\sqrt{x}$ $(\sqrt{x} + 1)$
  x – $\sqrt{x}$ = $(\sqrt{x})^2$ – $\sqrt{x}$ xx 1 
                    = $\sqrt{x}$ $(\sqrt{x} – 1)$
  x + $2\sqrt{x}$ = $\sqrt{x}$ $(\sqrt{x} + 2)$
  $#Yu Yuhan$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới