tính kích thước hcn chiều dài hơn chiều rộng 3m và diện tích bằng 180 m^2

tính kích thước hcn chiều dài hơn chiều rộng 3m và diện tích bằng 180 m^2Viết một bình luận

Câu hỏi mới