Trên đường tròn (o) đường kính AB=2R, lấy một điểm C sao cho AC=R và lấy điểm D bất kỳ trên cung nhỏ BC (D Không trùng với B

Trên đường tròn (o) đường kính AB=2R, lấy một điểm C sao cho AC=R và lấy điểm D bất kỳ trên cung nhỏ BC (D Không trùng với B và C) gọi E là giao điểm của AD và BC. đường thẳng đi qua E và vuông góc với đường thẳng AB tại H cắt AC tại F
a) c/m: Tứ giác BHCF nội tiếp
b) C/m: HA.HB=HE.HF và 3 điểm F, B, D thẳng hàng

2 bình luận về “Trên đường tròn (o) đường kính AB=2R, lấy một điểm C sao cho AC=R và lấy điểm D bất kỳ trên cung nhỏ BC (D Không trùng với B”

Viết một bình luận