Trên quãng đường ab dài 200km có hai ô tô chuyển động ngược chiều: xe thứ nhất đi từ A đến B, xe thứ hai đi từ b đến a. Nếu h

Trên quãng đường ab dài 200km có hai ô tô chuyển động ngược chiều: xe thứ nhất đi từ A đến B, xe thứ hai đi từ b đến a. Nếu hai xe khởi hành cùng lúc thì sau 2h sẽ gặp nhau. Nếu xe thứ nhất khởi hành trước xe kia 2,5 giờ thì hai xe gặp nhau khi xe thứ hai đi được 1 giờ. TÍnh vận tốc mỗi xe

1 bình luận về “Trên quãng đường ab dài 200km có hai ô tô chuyển động ngược chiều: xe thứ nhất đi từ A đến B, xe thứ hai đi từ b đến a. Nếu h”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Gọi a,b là vận tốc xe thứ nhất và xe thứ 2}$  
  $\text{Theo đầu bài ta có}$ 
  $\text{2a +2b = 200}$ 
  $\text{Xe thứ nhất khởi hành trước 2,5h nên ta có pt}$ 
  $\text{3,5a +b =200}$ 
  $\text{Ta có hệ phương trình}$ 
  $\begin{cases} 2a+2b =200\\3,5a +b =200\\\end{cases}$
  $\text{Giải hệ pt ta được a =40 km/h, b=60km/h}$ 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới