Trong một buổi triển lãm nghệ thuật, ban tổ chức dự định trao cho tất cả số khách mời mỗi người hai phần quà. Nhưng một số ng

Trong một buổi triển lãm nghệ thuật, ban tổ chức dự định trao cho tất cả số khách mời mỗi người hai phần quà. Nhưng một số người đến trước được nhận ba phần quà vì thế còn 12 người ko có quà. Hỏi có bao nhiêu khách mời tham dự buổi triễn lãm
Gợi ý : Gọi x,y cackieu, có dự định vs thực tế,..

1 bình luận về “Trong một buổi triển lãm nghệ thuật, ban tổ chức dự định trao cho tất cả số khách mời mỗi người hai phần quà. Nhưng một số ng”

 1. $\text{Goi: x (người) là số khách mời (x ∈ N*)}$
  $\text{Số quà dự định trao cho khách mời: 2x (quà)}$
  $\text{Số quà trao cho khách mời đến trước: 3(x – 12) (quà)}$
  Vì một số người đến trước được nhận ba phần quà vì thế còn 12 người ko có quà nên:
  $\text{2x = 3(x – 12)}$
  $\text{⇔ 2x = 3x – 36}$
  $\text{⇔ x = 36 (người)}$
  $\text{Vậy: số khách mời là 36 người}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới