Trong mp tọa độ Oxy cho (P):y=x^2 đường thẳng y= 2x +3 CMR: (d) và (p) có 2 điểm chung phân biệt

Trong mp tọa độ Oxy cho (P):y=x^2 đường thẳng y= 2x +3
CMR: (d) và (p) có 2 điểm chung phân biệt

2 bình luận về “Trong mp tọa độ Oxy cho (P):y=x^2 đường thẳng y= 2x +3 CMR: (d) và (p) có 2 điểm chung phân biệt”

 1. Để (d) và (P) có 2 điểm chung phân biệt => Δ > 0
  Hoành độ giao điểm của (d) và (P) là nghiệm của pt : 
           $x^{2}$ =2x +3
  <=> $x^{2}$ -2x -3=0
  Ta có Δ = $b^{2}$ – 4ac = $-2^{2}$ – 4×1×(-3) = 4 + 12 = 16 > 0
  => pt có 2 nghiệm phân biệt
  Vậy (d) và (p) có 2 điểm chung phân biệt
   

  Trả lời
 2. Xét phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d), ta có:
  x^2=2x+3
  <=> x^2-2x-3=0 (1)
  Ta có: \Delta=(-2)^2-4*(-3)=16 > 0
  => Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt
  Mà số điểm chung của (P) và (d) chính là số nghiệm của phương trình (1)
  => (d) và (P) có 2 điểm chung phân biệt
  Vậy (d) và (P) có 2 điểm chung phân biệt
  $\\$
  \bb\color{#3a34eb}{\text{@hoanganhnguyen09302}}

  Trả lời

Viết một bình luận