Từ diểm A ở ngoài (O;R)kẻ 2 tiếp tuyến AB,AC(B,C là các tiếp điểm.kẻ BE vg góc với AC,CF vg góc vs AB (E thuộc AC,F thuộc AB)

Từ diểm A ở ngoài (O;R)kẻ 2 tiếp tuyến AB,AC(B,C là các tiếp điểm.kẻ BE vg góc với AC,CF vg góc vs AB
(E thuộc AC,F thuộc AB).BE và CF cắt nhau tại H
a)CM:tứ giác BOCH là hthoi
b)CM:3 điểm A,H,O thẳng hàng
c)xđ vtrí điểm A để H nằm trên (O)
SÔSOSÔSÓÔSÔSOSViết một bình luận

Câu hỏi mới