Từ trên tòa tháp quan sát ngọn hải đăng cao 28m, người ta nhìn thấy một chiếc thuyền cứu hộ với góc hạ 20°. Tính khoảng cách

Từ trên tòa tháp quan sát ngọn hải đăng cao 28m, người ta nhìn thấy một chiếc thuyền cứu hộ với
góc hạ 20°. Tính khoảng cách từ chân tháp đến thuyền.
Bài dễ nên đọc kĩ đề ạ

1 bình luận về “Từ trên tòa tháp quan sát ngọn hải đăng cao 28m, người ta nhìn thấy một chiếc thuyền cứu hộ với góc hạ 20°. Tính khoảng cách”

 1. Giải đáp:
   Mô tả bài toán như hình vẽ.
  Vì tầm nhìn thẳng của người đó song song với mặt nước biển 
  ⇒AD//BC
  ⇒hat{DAC}= hat{ACB} (2 góc so le trong)
  Xét ΔABC vuông tại B có:
  tan C= (AB)/(AC)
  ⇒AC=(AB)/(tanC)=(28)/(tan 20^0) ≈77 (m)
  Vậy khoảng cách từ chân tháp đến thuyền khoảng 77m.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  tu-tren-toa-thap-quan-sat-ngon-hai-dang-cao-28m-nguoi-ta-nhin-thay-mot-chiec-thuyen-cuu-ho-voi-g

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới