Viết phương trình đường thẳng ( d ) đi qua 2 điểm: `A(-3;2)` và ` B (2;-5)`

Viết phương trình đường thẳng ( d ) đi qua 2 điểm:
`A(-3;2)` và ` B (2;-5)`

1 bình luận về “Viết phương trình đường thẳng ( d ) đi qua 2 điểm: `A(-3;2)` và ` B (2;-5)`”

 1. Gọi đường thẳng cần tìm có dạng y=ax+b (d)
  Vì $d$ đi qua A(-3;2) nên x=-3 ; y= 2 là nghiệm của $(d)$
  Thay x= -3 ; y =2 vào (d)
  Ta có : 2= -3a +b (1)
  Vì $(d) đi qua B(2;-5) nên x=2 ; y = -5 là nghiệm của (d)
  Thay x=2 ; y =-5 vào (d) 
  Ta có : -5 = 2a +b (2)
  Từ $(1) $ và $(2)$ ta có hệ phương trình : 
  {(-3a + b = 2),(2a+b=-5):}
  <=>{(a=-7/5),(b=-11/5):}
  Khi đó (d) có dạng là : y=-7/5x – 11/5
  Vậy (d) cần tìm là y=-7/5x – 11/5
  $#ledangduy2k8$
  #nhungcaucuoicung
  #40

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới