y=x là dạng của đồ thị hàm số nào thế ạ

y=x là dạng của đồ thị hàm số nào thế ạ

1 bình luận về “y=x là dạng của đồ thị hàm số nào thế ạ”

 1. y=x là dạng của đồ thị hàm số bậc nhất với xne0
  Ta hiểu x ở đây là x^1 nên là hàm số bậc nhất
  y=x là một dạng ta đã học ở lớp 7
  Lớp 7 đã học hàm số y=ax với ane0
  Còn hàm số y=x có hệ số a=1
  – Hàm số này giống hàm số y=ax
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới