“Yêu nhau cau sáu bổ ba Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười Mỗi người một miếng trăm người Cau mười bảy quả hỏi người ghét yêu?”

“Yêu nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười
Mỗi người một miếng trăm người
Cau mười bảy quả hỏi người ghét yêu?”
A. Có 10 người ghét và 7 người yêu.
B. Có 8 người ghét và 9 người yêu.
C. Có 9 người ghét và 8 người yêu.
D. Có 7 người ghét và 10 người yêu.
Chọn A B C D ạ
Cần đáp án chi tiết

2 bình luận về ““Yêu nhau cau sáu bổ ba Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười Mỗi người một miếng trăm người Cau mười bảy quả hỏi người ghét yêu?””

 1. Giải đáp:
  D. có 7 người ghét và 10 người yêu
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  gọi số người yêu là x(người;x∈N) và số người ghét nhau là y (người;y∈N)
  Vì tổng số quả là 17 nên ta có PT
         x+y=17(quả)(1)
  Vì ghét nhau bổ ra làm 10 còn yêu nhau bổ ra làm sáu nên ta có PT
          3x+10y = 100(2)
  từ(1)(2)⇒$\left \{ {{x+y=17} \atop {3x+10y=100}} \right.$ 
  ⇔$\left \{ {{3x+3y=51} \atop {3x+10y=100}} \right.$ 
  ⇔$\left \{ {{-7y=-49} \atop {x+y=17}} \right.$ 
  ⇔$\left \{ {{y=7} \atop {x=10}} \right.$
  vậy số người ghét là 7 người và số người yêu là 10 người
   
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  D
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số người yêu là  x 
  Gọi số người ghét là y 
  ĐK : x , y > 0 ; x . y ∈ N 
  Theo bài ra ta có hệ phương trình : 
  $\left \{ {{3x + 10y = 100 } \atop {x+y=17}} \right.$
  => $\left \{ {{3x+10y=100} \atop {3x+3y=51}} \right.$ 
  => $\left \{ {{7y=49} \atop {x+y=17}} \right.$ 
  => $\left \{ {{y=7} \atop {x=10}} \right.$ 
  Vậy số người yêu là 10 ; số người ghét là 7
  => Chọn D

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới