1.Lời giới thiệu trong 2 câu thơ đầu bài nụ hôn đầu (trần thanh) có tác dụng gì 2.mong muốn của cô gái (được anh hôn) em có c

1.Lời giới thiệu trong 2 câu thơ đầu bài nụ hôn đầu (trần thanh) có tác dụng gì
2.mong muốn của cô gái (được anh hôn) em có cảm nhận như thế nào (nụ hôn đầu-trần thanh)
Viết một bình luận