Xác định biện pháp tu từ trong câu sau : trời thu xanh và hoa mướp vàng

Xác định biện pháp tu từ trong câu sau : trời thu xanh và hoa mướp vàngViết một bình luận

Câu hỏi mới