Câu 8. Anh/ chị hiểu như thế nào về 2 câu thơ: Kẻ ở trên đời lo lắng cả,

Câu 8. Anh/ chị hiểu như thế nào về 2 câu thơ:
Kẻ ở trên đời lo lắng cả,
Nghĩ ra ông sợ cái ông này.Viết một bình luận

Câu hỏi mới